ಸೆ. 30 e-KYC ಮಾಡಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ

ತುಮಕೂರು : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರು ವಾರ್ಷಿಕ 6000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರೊಳಗಾಗಿ e-KYC ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

Read more
error: Content is protected !!