ಕೊರಟಗೆರೆ: ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಕೊರಟಗೆರೆ :- ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮನೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ನೀಡುವ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ನೆಪ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗೆಳತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ಅಸ್ಲಂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವ ಔಷಧಿ ಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ

Read more
error: Content is protected !!